పండుమిరపకాయ పచ్చడి

click madhu

Author Posts

పండుమిరపకాయ పచ్చడి

Comments Off on పండుమిరపకాయ పచ్చడి

Sankranthi Telangana Special Sakinalu

Comments Off on Sankranthi Telangana Special Sakinalu

Telangana Rava Chepala Fish Fry

Comments Off on Telangana Rava Chepala Fish Fry

Telangana Rava Chepala Pulusu

Comments Off on Telangana Rava Chepala Pulusu

అద్బుతమైన ఇల్లాలి కోసం 50 వంటింటి చిట్కాలు

Comments Off on అద్బుతమైన ఇల్లాలి కోసం 50 వంటింటి చిట్కాలు

Rice Cook in Cooker

Veg 
Comments Off on Rice Cook in Cooker

Pachi Pulusu In Cooker

Comments Off on Pachi Pulusu In Cooker

Namak Pare / Namak Peda Recipe

Comments Off on Namak Pare / Namak Peda Recipe

ఏ పండులో ఎంత చెక్కర ?

Comments Off on ఏ పండులో ఎంత చెక్కర ?

అద్బుతమైన ఇల్లాలి కోసం 5 ఆరోగ్య చిట్కాలు

Comments Off on అద్బుతమైన ఇల్లాలి కోసం 5 ఆరోగ్య చిట్కాలు

ఈ జీవితం ఎంత విలువైనదో

Comments Off on ఈ జీవితం ఎంత విలువైనదో

నాన్ననువు ఎంత గొప్పవాడివో

Comments Off on నాన్ననువు ఎంత గొప్పవాడివో

గాయత్రీ మంత్రములు

Comments Off on గాయత్రీ మంత్రములు

ఎండు రొయ్యల టమోటా కూర

Comments Off on ఎండు రొయ్యల టమోటా కూర

Generator Excitation system

Comments Off on Generator Excitation system

Excitation system:- Turbo Generators can be supplied with any of the following conventional excitation systems as per customer requirements. Conventional excitation system. Static excitation system. Brushless excitation system. Protection system. a) Conventional excitation system:- The system consists of D.C exciter directly connected to the generator field the field of the exciter is controlled by an
Complete Reading

Create AccountLog In Your Account