కరకరలాడే దొండకాయ పకోడీ చాల రుచిగా ఇలా చేయండి రైస్ లోకి చాల బావుంటుంది /Crispy Dondakaya Click Madhu

Continue Reading

నాన్ స్టికీ ప్రెజర్ కుక్కర్ లో చికెన్ బిర్యానీ తక్షణమే సాధారణ & సులభమైన మార్గం By Click Madhu

Continue Reading

కాకరకాయ నిల్వ పచ్చడి – Kakarakaya Pickle || ఇలా చేసుకుంటే మిగల్చకుండా అన్నం మొత్తం తినేస్తారు

Continue Reading

టమాటో కుర్మాని ఇలా ఎంతో రుచిగా ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోండి రోటి చపాతీ రైస్ లోకి చాలా రుచిగా ఉంటుంది.

Continue Reading

ఇంద్రకిలాద్రి శ్రీ దుర్గా మలేశ్వరా స్వామి వారి దేవస్థానము కనకదుర్గమ్మ గుడి విజయవాడ By click madhu

Continue Reading

Mirrored in One Pocket-Sized Garden

Mirrored in One Pocket-Sized Garden click here to get more details 250 Years of “Pharmacy Research” Mirrored in One Pocket-Sized Garden 18th Century Ship Doctor Pioneers Scientific Health Remedies – 200 Years Ahead of His Time “Your numbers are worse than your last visit,” My doctor told me. Her voice was clinical and unfriendly… and […]

Continue Reading